Erkeği eve bağlama büyüsü

Bir ip alıp, bu ipi sirke ve zaferana batır.
Daha sonra bu ipe yetmişbeş (75) adet düğüm at. Her düğümü bağlarken aşağıdaki isimleri okuyacaksınız

“Keykemuşin 3 Eyuşin 3 Taymuşin 3 Aylehüşin 3 Taşin 3 Erdüni 3 Emkeyahin 3 yahrücü min beynes sulbi vet teraib. Akadtü zekereke Ya fülan ibni fülanete an sairin nisae kaffeh.”

Ondan sonra bu ipi tabanı kurşundan olan bir şişenin içine koy. Şişenin ağzınıda Ud parçası ile kapat. Şişeyi bir suyun içerisine koy. Eğer bağladığın kişinin bağının hiç çözülmemesini istiyorsan bi ipi denize atarsın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir