Küstüğüm Kocamın Bana Dönmesi İçin Büyü

Bir nedenden ötürü küstüğünüz aranıza soğukluk giren kimseler ile bu durumu düzeltmeniz buzları eritmeniz içindir. Çok etkili uygulamalardır. Dualarıda vardır. Okunacak kerime aşağıdadır:
Allâhu Ekber 10 defa*
Bismillâhirrahmânirrahıym* Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün se yec’alüllâhü ba’de usrin yüsrâ* Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm* Ve innallâhe biküm le raûfün rahıym* İnnallâhe kâne ğafûran rahıymâ* Fe innallâhe kâne afüvven kadîrâ* İnnallâhe kâne semîan basıyrâ* İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ* İnnallâhe kâne aleyküm rakıybâ* İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ* Ve yensurakellâhü narsan azîzâ* İnne hızbellâhi hümül ğâlibûn* İnnallâhe hüvel kaviyyül azîz* İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd* Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû* Hasbinallâhü ve nı’mel vekîl* Lâ yahzünühümül fezeul ekber* İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn*

Büyü Yapmak İstiyorum
1 yorum “Küstüğüm Kocamın Bana Dönmesi İçin Büyü
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir