Muhabbetimizi Arttırma Büyüsü

Kişiyle Muhabbetinizin çoğalması hedef alınır. Muhabbet arttırmak için etkili bir çok duası vardır. Okunması gereken esmalardandan biride şudur:
Bismillâhirrahmânirrahıym* Allâhümme yâ âlimes sirri ven necvâ* Ve yâ kâşifed durri vel belvâ* İc’al lî emrî feracen ve mahracâ* Bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn* İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* Allâhümme lekel hamdü ve ileykel müsteân* E lâ ilellâhi tesıyrul ümûr* Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semîul alîm* Ve sallellâhü alâ Hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihit tayyibînet tâhirîne ve selleme teslîmâ* Allâhümme sarrif annî emsâlehû yâ settâral uyûb* Allâhümme inneke dâimün lâ ilâhe illâ ente bi rahmetike yâ erhamer râhımîn* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Elif elif lâm mîm zâlikel kitâbü lâ raybe fîh* Be berâetün minellâhi ve rasûlihî ilellezîne âhedtüm minel müşrikîn* Te tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe mâ ağnâ anhü mâlüh* Se sümme evrasnel kitâbellezînastafeynâ min ıbâdinâ* Cim cennâtü adnin yedhulûnehâ yühallevne fîhâ* Ha hâ mîm ayn sîn kâf* Hı hatemellâhü alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim ve alâ ebsârihim ğışâveh* Dal demmerallâhü aleyhim ve lil kâfirîne emsâlühâ* Zel zernî ve men haleftü veıydâ* Ra rubemâ yeveddüllezîne keferû lev kânû müslimîn* Ze züyyine linnâsi hubbüş şehevât* Sin selâmün alâ nûhın fil âlemîn* Şın şehidellâh* Sad sâd vel kurâni ziz zikr* Dad darabellâhü meselen lillezîne keferû vemraete nûhın vemraete lût* Tı tâhâ mâ enzelnâ aleykel kurâne li teşkâ* Zı zaheral fesâdü fil berri vel bahr* Ayn amme yetesâelûn* Ğayn ğafiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ıkâb* Fe fe lâ ve rabbike lâ yü’minûn* Kaf kaf vel kur’-ânil mecîd* Kef kellâ sevfe ta’lemûne sümme kellâ sevfe ta’lemûn* Lam lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le raeytehû hâşiâ* Mim muhammedün rasûlüllâh* Nun nûn vel kalemi ve mâ yesterûn* Vav ve lillâhil esmâül husnâ* He hüvallâhüllezî* Lamelif lâ ilâhe illâ hüve küllü şey’in hêlikün illâ vecheh* Ye ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve ilellâhi türceul ümûr* Yâ Allâhü yâ rahmânü yâ rahıymü* Yâ Allâhü lâ ilâhe illelâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr* El hamdü lillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûmü ve netûbü ileyhi nes’elühüt tebvete vel mağfirete vel ınâyete vel hamdü lillâhi ve sübhânellâhi vallâhü ekberu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Bi fadlıke ve keramike ve lutfike ve rahmetike yâ erhamer râhımiyn* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn*

Büyü Yapmak İstiyorum
3 yorum “Muhabbetimizi Arttırma Büyüsü
  1. Ben eşimi kendime bağlamak için celb yaptırdım burak hocaya 30. günündeyim ve şuan eşimle aram çok iyi bana karşı tavırları da eskisi gibi değil çok iyi davranıyo ama bırakmamak gerekiyomuş 90. güne tamamlamayı bekliyorum . Çok şükür şuan halimizden çok memnunuz. Burak hocamdan Allah razı olsun hep cevap veriyor aradığımda açıyorum iyi ki tanıdım ve çalıştım zaten rusatlı bir medyum 2008 den beri benim için en önemli nokta da buydu zaten güvenerek şüphe etmeden başladım çalışmaya bu şekilde.

  2. Bayan arkadaşımda bende bekar bi şekilde 6 veya 7 senedir birliktelik yaşadık sudan sebeple benle görüşmeyeceğini söyledi. Bir zaman sonra da istediğini beni çok sevdiğini bizim birbirimizden kopamıyacagımızı söyledi… Aradan geçen zamanla bana hislerim bitti dedi ve gene gitti yalnız seni çok seviyorum diye söyledi bana bende onu çok seviyordum ve kopamıyor uykularım kaçıyor du uyuyamıyor yemek yiyemiyor bitik bi şekilde geziniyordum arkadaşlarım Burak hoca ile tanıştırdılar beni sağ olsun geri dönmesi için iki adet celbin olduğunu söyledi 2. Si en etkili olanı dedi ve onu uyguladık geri geldi şuan yeniden başladık ama içimde o kadar büyük bi korku varki geri gidecek diye çok korkuyorum umarım birdaha tekrar etmez. Ama ben genede işimi garantiye almak için bu dualar bittikten sonra bağlanma vekfi var geri gelmesi için iki vekfin 1. Olanı başka çarem yok çünkü.

  3. Selam arkadaşlar ben medyum burak hocayla dört hafta önceden tanıştık. İnsanın başına bu hayatta herşey gelebiliyor. Ben sekiz yıllık kız arkadaşımla herşey çok güzel giderken artık birşeylerin ters gitmeye başladığını anladım. Artık istemiyordum onu nedenleri bana kalsın. Neyse çok uzatmadan konuya gireyim. Burak hocamı internette buldum hakkında çok yazı okudum. Allah’ım zeval vermesin gerçekten başarılı bir insan anladım bunu. Kırk gün sonunda da bakım olcakmış işleme. Sizin sorunlarınızda inşallah çözlür. Ben Memnunum belirtmek istedim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir