header image

İstediğimin Olması İçin Büyü

Dereden alınan büyükçe beyaz bir taş üzerine 41 defa sevdiğin kişinin adını yaz. Sonra bu taşın üzerine 101 defa cin suresinin ilk suresinin ilk beş ayeti olan; Kul uhiye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semi’na kur’anen ‘aceben* Yehdi ileruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehada* Ve ennehu te’ala…

Sıkıntılı Olduğumda Büyü Yapmak

Aşağıdaki Ayeti bir su bardağına oku.Sıkıntı veren kimse ona içir. Lâ ilâhe illallâhül-Aziymül-Haliym. Lâ ilâhe illallahü Rabbül-Arşil- Aziym. Lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül’ardı ve Rabbül-Arşil-Keriym.”