Peygamber’in doğum haftasında okunacak dua

Kutlu doğum zamanı okunacak dua’dır.
Bismillahirrahmanirrahim
Kutlu Doğum Günü İçin Dua Lailahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh Lehül Mülkü Velehül Hamdu Yuhyi ve Yumitu veHüve Hayyun La Yemutu Biyedikel Hayr Vehuve Ala Külli Şeyin Gadir
Elhamdüllillahi Rabbil Alemine Vesselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammed’din ve Ala Alihi Vessahbihi Ecmain Ya Erhamerrahimin Teveccehtü İleyke
Salli Ala şefi-zünübina Muhammed,
Salli Ala tabibi-kulubina Muhammed,
Salli Ala nur-il Hüda Muhammed
Ya İlahel Alemin! Leyle-i Mevlüd hürmetine, Resuli Haşimi izzetine, dinin olan dini İslama tabi biz Ümmeti Muhammedi gaflet uykusundan uyandır! Bizleri tevhid nuru ile nurlandır! Bu gece ki; Habibinin, mahbubunun, doğduğu gecedir Bizim günah ile kararan kalplerimizi Nuru Muhammedi ile tezyinü tenvir eyle! Bizi, zilletten, illetten kurtar aziz eyle! Cehlimiz ile yuvarlandığımız, delalet çukurundan hidayete, zulmetten nura, zülmden adle eriştir Bizi günahtan, masiyet ve isyandan kurtar Bizi razı olduğun yerlerde kullan, bizi kafirlere zebin etme, zalimlere çiğnetme
Ya Rabbi! Zatı Uluhiyetin hakkı için, Adem’in (AS) Safiyeti, Nuh’un (AS) necatı, İbrahim’in (AS) haliliyyeti, Musa’nın (AS) Kelimiyeti, İsa’nın (rahimiyeti , Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vessellem) risaleti hakkı için bizlerin üzerine olan gazabını kaldır Bize gazab eyledin Habibin bizlere dargın, dualarımız kabul olmuyor Biz Zatı Ecelli Alandan ümidimizi kesmedik Kapından vazgeçmeyeceğiz Rahimsin, Rahmansın, Gafursun, Kerimsin, Raufsun, Hakimsin, Azizsin Sen bizi yoktan var edensin Bizler senin kullarınız; asiyiz, günahkarız ve mücrimiz Affına güvenip isyan ettik Rahmaniyetine dayandık Taatta kusur ettik
Ya Rabbi! Resulün bu gece dünyaya teşrif etti Bizi de bu gece hürmetine af eyle Bizleri Habibine bahş eyle Narından azad eyle
Musa Aleyhisselama Tur’da ettiğin hitap hürmetine bizleri bu gece hitabın ile şerefyab kıl “ Sizleri Habibime bağışladım” hitabı ile müjde ver
Muhammed Mustafa Sallallahu Alyhi Vessellem hakkı için, O’na olan muhabbetin için Ehli islamın kalplerini tevhid nuru ile nurlandır Yüz Yirmi dört Bin enbiya hakkı için, yüzdört kitabın izzeti için yüzonüç enbiyai-mürselin için, bu gece kalbimizi nuru Ahmediye ve envarı Muhammediyye ile pür-nur kılCebrail, Mikail, İsrafil, Azrail Aleyhimüsselam ve hameletül-arş ve melaikei Mukarrabin hakkı için, arş, kürsi, levh-kalem, onsekiz bin alem hürmeti için, Zatı Ehadiyyetin için bizleri bu gece mahrum bırakma
İlahi! Bizlere affın ile nazar eyle Gufrana nail olalım İlahi! Bizleri Habibin ile buluştur da ihsana nail olalım Nigah-ı Habibine mazhar kıl da iki cihanda sultan olalım
Ya Rabbi! Evliyaullah hürmetine, geceleri gözlerine uygu girmeyen müttakiler izzetine, senin yolunda sinesi uryan, kefensiz yatan şüheda izzetine bizleri Habibi Ekrem’ine bağışla
Ya Rabbi! Haticetül-Kübra, Fatıma Hayrunnisa’nın namusu izzetine, Hüseyn’ü Şehidi Kerbela, Hasan hulkurrida hürmetine Cihan yarı Güzin Efendilerimiz Eba Bekir’in sadakatine, Ömer’ül Faruk’un adaleti, heybeti ve devletine, Osman’ı Zinnurey’nin hayası hürmetine, Ali İbni Ebi Talip Esedullah’ın salladığı kılıç hürmetine, Esedürresul Hamza’nın şehadeti izzetine Bizleri affın ile memnun kıl
Veysel Karanı, Hasan-ül Basri, Habibi- Acemi, Marufu Kerhi, Cüneydi Bağdadi, Beyazidi Bistami, Sırrı Sakati, Gavsu Geylani, Şahı Nakşibendi, Şeyh Muhyiddin, Evladı Resul hürmetine, Kırklar ve dörtyüz tabakat erenleri hürmetine, Ondört masum imam hakkı için, İmamı Azam, İmamı Şafi, İmamı Ahmet, İmamı Hanbel, Bediüzzaman Saidi Nursi hürmetine, Ahir Zaman Peygamberi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem’in nuru hürmetine, bu geceyi badi-surur ve safa eyle Yarabbi
Bizleri affın ile dilşad eyle Göz yaşlarımızı dindir Bizleri sevindir Hüznümüzü sürura, kederimizi feraha tebdil eyle
Son nefeste Cemalinle şad eyle İyman ile göçür, Salihlere ilhak eyle Dünyamızı mamur, ahretimizi pür-nur eyle Cümle Ümmeti (ölmüşlerimizi ve diri olanları) bu gece hürmetine Cennet nimetleri ile taltif eyle, Ahir, akibetimizi hayr eyle Yarabbi
Bizleri Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimize bağışla Halimizden O’nu haberdar eyle Ya Rabbi
Bizimle birlikte bu duayı yazan, okuyan ve dinleyen ve bizleri de hayır dualarında unutmayıp dua eden kardeşlerimi de narından azad nuruna idhal eyle Yarabbi
… Amin Amin Amin Bi-hürmeti Seyyidil Mürselin velhamdülillahi Rabbil Alemin
… Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Tekabbel minna bi hürmetil Fatih

Aranan Büyüler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir