Header image alt text

Büyü Yapmak istiyorum

Büyü Yaptırmak İstiyorum diyenlerin her tülü büyü çeşitlerini ve tariflerini bulduğu site.

Royal Enfield Motorcycle, photographed by Renjith Sasidharan

İnsanlar açısından hayatın yegane amacı mutlu olmaktır. Çünkü tüm insanlar kısıtlı ömürlerini güzel geçirmek ve hoş bir duygu yoğunluğu içinde bu hayatı ilerletmek isterler. Mutluluk, huzur, rahatlık ve neşe bu tip durumlarda devreye girer. İnsan kendini rahat ve özgür hissettiği an daha mutlu ve daha iyi hissedecektir. Bu anlamda neşe büyüsü ön plana çıkar. Çünkü insanlar ne kadar isterlerse istesinler en nihayetinde bazen doğaüstü güçlerin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Çünkü bu güçler sayesinde insanlar ayakta kalabilir. Özellikle de büyüler söz konusu duyguların coşturulmasında ve mutluluk hissedilmesinde kritik rol üstlenirler. Sağlam bir hayat için gereken mutluluk duygusu da neşe büyüsü sayesinde daha da artacaktır. Üstelik her anın daha değerli ve daha güzel geçmesi açısından neşe büyüsü oldukça önemli bir misyona da sahiptir.
Dileyen herkes neşe büyüsünden fayda sağlayarak kendisini ya da çevresindeki insanları daha mutlu hale getirebilir. Medyumlara gidilerek yaptırılan söz konusu büyüler sayesinde herkes kendini oldukça iyi ve sağlam hissedecektir. Bu anlamda neşe büyüsü için tek yol deneyimli medyumları ziyaret etmekken, bir yandan da hedef kişinin durumu önem arz eder. Çünkü kişi eğer kendisi için bunu yaptıracaksa temiz ve saf bir niyet ile medyuma gidilir. Başkası için giden kişiler ise zaten olabildiğince iyi niyetli düşünürler. Sonuç olarak dualar eşliğinde büyü tamamlanır ve çok kısa bir süre içinde neşe büyüsü etkili olur.

Anadolu toplumlarında tarihin ilk çağlarından bu yana bir takım alışkanlıklar ve uygulamalar vardır. Bunlardan biri de büyülerdir. Çünkü büyüler insanların yetersiz ve çaresiz hissettikleri zamanda devreye girerek olağanüstü güçlerin etkilerini sosyal ve özel yaşantının içine taşır. Bu anlamda değerlendirilen çok çeşitli büyülerden söz etmek mümkündür. Özellikle de iyi niyetli olarak tanımlanan pek çok büyüden bahsedilebilir. Evlilik büyüsü, sevgi büyüsü, güzellik büyüsü ya da aşk büyüsü gibi örnekler çoğaltılabilir. Kötü niyetli büyüler de ölüm büyüsü, sabun büyüsü gibi şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu noktada çocuklara karşı sıcak davranma büyüsü ciddi manada güzel, hoş ve iyi niyetli bir büyü olarak bilinir. Çünkü kimi insanlar gerek kendi çocukları, gerek ise başkalarının çocukları konusunda hassas ve sıcak davranmayabilirler. Bu durum da kişileri dışarıya karşı kötü gösterebilir. Özellikle de öz çocukların anne ya da babalarına karşı düşmanlık beslemesi ortaya çıkabilir. Fakat çocuklara karşı sıcak davranma büyüsü bu sorunu çözmektedir.
Dileyen herkes hedef kişiyi gösteren bir fotoğraf ve o kişinin kullandığı özel bir eşyası ile medyumlara gidebilir. Medyuma durum anlatılır ve bu naif büyüden faydalanılmak istendiği söylenir. Dualar ve niyet sözleri ile büyüsünü güçlendiren medyumlar da bu kişileri kırmayarak söz konusu büyüyü gerçekleştirirler. Böylece hedef kişi çok güzel bir huya kavuşacak ve çocuklar da ona karşı iyi hisler besleyeceklerdir.

İnsanlar zaman zaman bir takım isteklere kapılırlar. Elbette ki kişilerin her istediği o an gerçekleşemez çünkü insanoğlunun yetenekleri ve kapasitesi de sınırlıdır. Ancak bazen kişilerin çeşitli güçlerden medet umduğu ve bu şekilde isteklerini gerçekleştirebilecekleri hissi ortaya çıkar. Bu istekler iyi ya da kötü yönlü olabilirler. Söz konusu isteklerin iyi ya da kötü olarak adlandırılması elbette ki kişiye de bağlıdır. Ancak bazı isteklerin gerçeğe dönüşmesi sadece bu şekilde mümkündür. Amaca ulaşma noktasında ise pek çok büyü uygulanabilir. Bu büyü çeşitleri içinde ise farklı bir etki yaratarak doğrudan kişiyi ölüme götüren ölüm büyüsü dikkat çeker. Yapılmasından imtina edilen ve medyumların uzak durduğu bu büyüler çok ciddi etkileri de peşlerinden getirebilirler.
İnsanlar nefret ettikleri ya da bir şekilde ölümüne hak gördükleri kişileri etkileyerek öldürmek için ölüm büyüsünü isterler. Ancak günümüzde kolay kolay hiçbir medyum bu büyüye yanaşmaz. Çünkü adı üzerinde bu bir ölüm büyüsüdür ve hedef kişinin hayatına mal olan sonuçlar ortaya çıkar. Bu noktada son derece sakıncalı bir büyü çeşidi olan ölüm büyüsü hiçbir medyum tarafından da tavsiye edilmez. Çok önceleri uygulanan bazı yöntemler dışında kuvvetli dua ve niyet sözleri ile etkisini gösterir. Kişi bir anda ve doğrudan olacak şekilde hayata veda edebilir. O nedenle de bu büyü yaptırılmadan önce kesinlikle tekrar tekrar düşünülmelidir.

İnsanoğlu hayatı boyunca pek çok arzusunu ve isteğini gerçeğe dönüştürmek için uğraşır. Ancak kimi zaman bu isteklere ulaşma noktasında güçlerimiz ve hırslarımız yetersiz kalır. Bazen yetenek, bazen de farklı kabiliyetler isteyen durumlar ile karşılaşılabilir. Yüzyıllar boyu bu tip durumlarda yardım alınan bir takım özel kişiler toplumların içinde kendini göstermiştir. Günümüzde medyum olarak da tanımlanan bu kişiler ile arzulanan hedeflere yürünebilir. Bu süreç de büyü ve çeşitli benzer uygulamalar ile mümkündür. Çünkü ancak bu şekilde istenilen ve arzulanan yaptırımlar uygulanabilir. Örneğin bir kişinin sevgi eksikliği varsa ve insanlar da buna çözüm bulamıyorsa, medyumlar aracılığı ile etkili bir sevgi büyüsü sorunu çözecektir. Ha keza evlilik konusunda sorun yaşayıp ardından evlilik büyüsü ile mutlu yuvasını kuran kişilerin varlığı da bu noktada etkili olacaktır. Aşk büyüsü de en çok sevilen ve istenilen uygulamaların başında gelir.
Pek çok kişi aşkını kuvvetlendirmek, sevmek ve sevilmek için çaba gösterirken aşk büyüsü ile bu durum çok daha kolay olmaktadır. Medyumlara hedef gösterilen kişinin saç teli ya da özel bir eşyasını götürmek büyü anlamında yeterli malzemeleri oluşturacaktır. Ardından gelecek olanlar ise doğrudan medyumun edeceği dualar ve niyet sözleri ile alakalı olacaktır. Bu anlamda medyumlar da en etkili yöntemler ile kişileri birbirlerine aşık etmek için uğraşırlar. Sonuç ise elbette ki başarılı olmaktadır.

Kara Büyü Nedir?

Posted by admin on 22 Aralık 2015
Posted in Büyü Yapmak  | 1 Comment

İnsanlar bazı isteklerini gerçekleştirmek için farklı alternatifleri değerlendirmek isterler. Bazen ellerinde güç olmadığı için kendini çaresiz ve bunalmış hisseden insanoğlu, bunun için farklı büyü çeşitlerine göz atarlar. Söz konusu büyüler arasında amaçlarına en uygun ve en etkili olan büyü tiplerini belirleyerek işe başlarlar. Ardından ise ne için bu büyü yaptırılmak isteniyor ise ona göre bir meta bulunur ve bu meta üzerinden işlemler gerçekleştirilir.
İsminden de anlaşılacağı gibi kara büyü kötülükleri çağrıştıran bir büyü tipidir. Bu büyüyü yapacak olan kişi, kendisine danışan kişiden tam olarak nasıl bir şey istediğini öğrenir. Daha sonra, bu isteğe göre bir meta bulunur. Söz konusu meta bir eşya, kan ya da kukla olabilir. Kötü niyetli olarak yapılan ve işlerin bozulması, hayırların uzak durması ya da bir türlü düzelmeyen durumlar ile karşılaşılması gibi noktaları konu olan bu büyüler, doğruda etkisini gösterir.
İnsanlar söz konusu bu büyü tipi ile farklı kişilere de etki etmek için düşünce üretebilirler. Örneğin iki sevgilinin ayrılması, yuvaların yıkılması ya da şahsi başarısızlıkların sağlanması için diğer kişiler de hedef alınabilir ve konunun öznesi onlar olmasa da asıl hedef alınan kişi mutsuz edilebilir. Kara büyü son derece tehlikeli, dikkat isteyen ve etkili bir büyü olarak her kaynakta ve her büyü kitabında kendine yer bulur.

enetkilibaglamabuyusu

İlgi görmek istediğiniz bir kimse için hazırlanır. Genellikle dilenen kişiden beklenen ilgi alakayı göremeyen bu konuda muzdarip olanlar tercih etmektedir. Bu uygulama sonucunda isteğiniz olacak o kimse size tatlı muhabbetle yaklaşarak aranızda güzel geçim meydana gelecektir. Ayrıca dilerseniz duaları ile okumalar yapabilir niyetlerinizi gerçekleştirmek için niyazda bulunabilirsiniz. Dualarından biriside şu şekildedir:
“Allâhümme innî eûzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli, ve’l-cübni ve’l-heremi, ve’l-buhli, ve eûzü bike min azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’l-mayhâ ve’l-memâti.
Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm”.

Sevgilinin saçından bir kaç tel alınır.üzerine aşşağıdaki dua ….defa okunur sonra ateşe atılır.

“yevme tütiyyüssemae beduhani mübinü nefsinnasü haza izbelyed ve yahyunül mal hayyen cem an kul inne künhü yehubbunallahi fetekunü bihisbekümullahi ve yağfirliküm vallahi gafur-ür rahim”

Ayrılan Sevgilimin Dönmesi için Büyü

Posted by admin on 10 Kasım 2015
Posted in Geri Getirme Büyüsü  | 2 Comments

Bu büyü evde bulunan kadını kaçırmak için uygulanır. Bu büyünün etkisini göstermesi durumunda söz konusu kişi o evden ve o evde bulunan kişilerden korkar, tiksinir bu duruma da tahammül edemediği için evi terk eder.

Bu muskada diğerlerinde olduğu gibi dua edilmez namaz kılınmaz.
…….. muska hazırlandıktan sonra kişinin yastığının içindeki pamuğa bir beze sarılarak gizlice yerleştirilir.
Bu büyüdeki tek şart, evden göndermek istediğiniz kişi gerçekten zarar veriyor olmalı, bu büyü huzur için yapılmalı…

GÜZEL bir şekilde boy abdesti alınır… rekat sessiz bir yerde yalnız bulunmak kaydiyle namazımızı şu şekilde kılarız.önce hacet namazı diye niyet ederiz sonra
…..rekatta:… fatiha … amenerresuluyu ‘yu okuruz
2.rekatta:1 fatiha 3 ihlası şerif arka arkaya okuruz böylece 2 rekat namaz tamamlanır.

niyet söylenir sonra
1 ayetel kürsi
3 ihlası şerif
3 selavatı şerife okunur

yasini okumaya başlarız 1.mümine gelince aşağıdaki belirtilmiş olan duayı 3 defa okunacak 2 mümine gelince yine aynı dua 3 defa okunacak bu işlemi 7 .mümine kadar devam edilecek
eğer bu 3 lü okumadan bir netice alamadık ise aynı terkibi yine tazeleriz bu defada 7 kez bu duayı tekrarlayarak okuruz eğer buda netice vermez ise bu defada aşağıda belirtilen duayı 40 defa okunur ise BERHEMAL ARZU EYLEDİĞİN NESNENİN Bİ ZATİHİ NETİCESİNİ alarak SEVİNİRSİN ağır bir işlemdir lakin yapılma neticesi SEVİNDİRİCİDİR

OKUNACAK DUA BUDUR
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Men yeşfa’şefaaten haseneten yekünlehü nasibün minha.ve men yeşfa’şefaaten seyyieten yekün lehu kiflün minha.vekanallahü ala külli şeyin mukıta. veiz huyyitüm bi tehiyyetün fe heyyü bi ahsene minha.evruddu ha,innallahe kane ala külli şeyin hasiba.
allahü lailahe illa hüve la yecme anneküm ila yevmil kıyameti la reybe fiyh ve men esdek minallahü hadisa

BÖYLECE işlemi bitirmiş oluyoruz bu işlem neticesinde ol kimsenin o şahsı görmede3n sabrı ve kararı kalmaz behemal görmek ister ol kimse zindan içinde olsa bile görmek ister.temizliğe gayet dikkat edilmelidir bu işlemi 3 gün 3 kere okuya 3 gün 7 kere okuya 3 gün 40 kere okuya
BU İŞLEMİ YAPAN KİMSE VALLAHİL AZİM ZİNCİRE VURULAN OLSA DAHİ YANINA GELİR MUCERREPTİR

Bir çiftin evlenip evlenmeyeceklerini anlamak için, elmanın iki çekirdeğini,…. içine koyun. Çekirdek patlarken,aynı yöne hareket ederse ‘’evlenecekler’’ ters yöne hareket ederse ‘’ evlilik yok’’, ikisi de patlamayıp sakin bir şekilde yanarsa Çingeneler göre, ‘’hiç evlilik teklifi olmayacak’’ demektir.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.