Header image alt text

Büyü Yapmak istiyorum

Büyü Yaptırmak İstiyorum diyenlerin her tülü büyü çeşitlerini ve tariflerini bulduğu site.

Sevgilini tekrardan kendine bağlama niyetindeysen eğer ve onun seninle daha fazla ilgilenmesini istiyorsan yapacağın en etkili işlem cuma gecesi bu duayı …. okumaktır .

Bismillahirrahmanirrahim

Ve salleytü fişşani ala hayrü halkihi
Muhammedin men zahaddalalete velğalet

Aşık olduğunuz kişinin,size aşık olmasını sağlamak ;

Bir Cuma günü Pembe,mavi ve altın rengi üç mum yakın. Sonra mumların her iki tarafına,at nalı,anahtar koyun. Anahtar kalbinizi,at nalı da aşkta şansınız temsil eder.

İkinizi temsil eden 2 gül alın, sevgilinizin bir elbisesine bu at nalını,anahatarı ve gülü sarın. Eğer sevgilinizin bir kıyafeti yoksa,sizin kullandığınız bir ipek fular da olabilir.Bütün bunları,iki hafta boyunca  gün boyunca yatak odasının çekmecesinde saklayın. Bu süre sonunda ,çekmeceden fuları çıkardığınızda,içinde ki güller eğer aşağı yukarı tazelenirlerse bu çok iyi bir belirti sayılır. Gülleri,bir saksıya gömün. At nalı ve anahtar şans ve uğur getirmesi için sizde kalabilir.

 

Sevgiliniz sizi çok sevsin sizinle iligilensin mutlu etsin diye tebbet suresini … defa okuyunuz

Dilenen kişiye hoş ve şirin gözükmek için okunan dualardır. Bir kimseyi etkileyerek onun sizi beğenmesi sizden hoşlanması için yapılır. Dua’nın okunuşu şöyledir:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Gulutullahe evirrahman ey yamen tedu felehül esmail hüsna ve la techer bi selatike ve la tu ha fid biyha vep degi beyne zalike sebile ve gulul hamdi lilla illezi lem yeddehiz veleden velem ye kül lehü şerikül fil mülk ve liyyü minez zillü ve kebbürü tek bira.

Kısmet bağlılığı her insanın başına gelebilecek olumsuz olaylardan biridir. Ancak doğru kişilerle ve bilinçli yapılan uygulamalar sayesinde bu durum ortadan kaldırılabilir. Yaşı gelmiş erkek veya kızın kısmetinin açılması yönünde yapılacak çalışmalar genelde özel olarak hazırlanmaktadır. Bu sayede işlem etkisini gösterme ihtimali oldukça yüksektir. Doğru kişilerle doğru zamanda yapılan işlerin tutma şansı daha büyüktür.

Sevdiğiniz, istediğiniz kişilerden karşılık bulamamanız durumunda başvurulan etkili yöntemlerdir. Sevgi büyüsü; kişiye özel olarak yapılan bazı etkili uygulamalar sayesinde hazırlanır. Bu işlemleri bilir kimselerin yapması gerekir. Bu takdirde istenilen amaca kavuşmak daha kolay olmaktadır.

Rabbi inni e’uzu bike en es eleke ma leyse li bihi ilmun ve illa teğfir li ve terhamni ekum minel hasirin.
Bu duayı … defa okuyarak faydasını görebilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme inni es’eluke ya cebbar ya celil ya cemil ya camiü bima evda’tehü harfül cimi minel esraril meknüneti vel envaril mahzuneti en tüsahhir liye melaiketükel kirami hüddame hazel harfü bittati fima amürühüm bihi mimma leke fihi rıza inneke ala külli şey in kadirün .

bir perşembe akşamı … defa okuyan bu duanın faziletini görür.

Bismillahirrahmanirrahim
Ve in yekadülleziyne keferu leyüzlikuneke bi-ebsarihim lemma semiuz’zikre ve yekulune innehu lemecnunün . Ve ma hüve illa zikrün lil’alemin .
bu duayı … kere okuyunuz

Bismillahirrahmanirrahim
Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake sahiden ve mübeşşiren ve nazira.

bu duayı … defa okuyan kimse sevdiğiyle evlenme mutluluğuna nail olur.